AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona
 1. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2813 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
 2. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
  Exercici: 2019 Bop: 60-0 Edicte: 2151 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
 3. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
  Exercici: 2019 Bop: 32-0 Edicte: 971 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
 4. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió d'una plaça de personal laboral
  Exercici: 2019 Bop: 28-0 Edicte: 791 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió d'una plaça de personal laboral
 5. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització d'usos i obres de caràcter provisional
  Exercici: 2019 Bop: 23-0 Edicte: 565 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització d'usos i obres de caràcter provisional
 6. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització d'usos i obres de caràcter provisional
  Exercici: 2019 Bop: 23-0 Edicte: 564 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització d'usos i obres de caràcter provisional
 7. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització d'usos i obres de caràcter provisional
  Exercici: 2019 Bop: 23-0 Edicte: 562 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització d'usos i obres de caràcter provisional
 8. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10936 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
 9. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística d'usos i obres de caràcter provisional
  Exercici: 2018 Bop: 209-0 Edicte: 9143 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística d'usos i obres de caràcter provisional
 10. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2018 Bop: 201-0 Edicte: 8836 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Copyright © 2019 Ajuntament de Cervià de Ter.