AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona
 1. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
  Exercici: 2018 Bop: 59-0 Edicte: 2467 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
 2. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte de convocatòria pública per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
  Exercici: 2018 Bop: 38-0 Edicte: 1461 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte de convocatòria pública per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
 3. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
  Exercici: 2018 Bop: 35-0 Edicte: 1307 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
 4. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2017
  Exercici: 2017 Bop: 247-0 Edicte: 11042 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2017
 5. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2017 Bop: 199-0 Edicte: 8534 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
 6. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2017 Bop: 135-0 Edicte: 6029 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
 7. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
  Exercici: 2017 Bop: 126-0 Edicte: 5614 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
 8. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2017 Bop: 111-0 Edicte: 4798 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
 9. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
  Exercici: 2017 Bop: 44-0 Edicte: 1581 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
 10. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2017
  Exercici: 2017 Bop: 13-0 Edicte: 228 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2017
Copyright © 2018 Ajuntament de Cervià de Ter.