AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona
 1. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2017 Bop: 199-0 Edicte: 8534 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
 2. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2017 Bop: 135-0 Edicte: 6029 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
 3. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
  Exercici: 2017 Bop: 126-0 Edicte: 5614 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
 4. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2017 Bop: 111-0 Edicte: 4798 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
 5. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
  Exercici: 2017 Bop: 44-0 Edicte: 1581 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
 6. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2017
  Exercici: 2017 Bop: 13-0 Edicte: 228 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2017
 7. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
  Exercici: 2017 Bop: 10-0 Edicte: 211 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
 8. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2016 Bop: 246-0 Edicte: 10726 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Copyright © 2017 Ajuntament de Cervià de Ter.