AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona
 1. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2019 Bop: 177-0 Edicte: 7127 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
 2. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2019 Bop: 153-0 Edicte: 6407 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
 3. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci referent a l'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
  Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5849 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci referent a l'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
 4. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci de nomenaments dels tinents d'alcalde
  Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5848 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci de nomenaments dels tinents d'alcalde
 5. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
  Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5847 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
 6. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci de les delegacions de l'Alcaldia als regidors
  Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5845 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci de les delegacions de l'Alcaldia als regidors
 7. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci referent a delegacions del Ple a la Junta de Govern Local
  Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5844 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci referent a delegacions del Ple a la Junta de Govern Local
 8. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2018
  Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4143 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2018
 9. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2019 Bop: 96-0 Edicte: 3844 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
 10. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2813 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Copyright © 2020 Ajuntament de Cervià de Ter.