AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona
 1. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística d'usos i obres de caràcter provisional
  Exercici: 2018 Bop: 209-0 Edicte: 9143 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística d'usos i obres de caràcter provisional
 2. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2018 Bop: 201-0 Edicte: 8836 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
 3. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del POUM
  Exercici: 2018 Bop: 171-0 Edicte: 7704 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del POUM
 4. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obra municipal
  Exercici: 2018 Bop: 160-0 Edicte: 7358 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obra municipal
 5. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
  Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5242 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
 6. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització d'usos i obres de caràcter provisional
  Exercici: 2018 Bop: 103-0 Edicte: 4566 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització d'usos i obres de caràcter provisional
 7. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
  Exercici: 2018 Bop: 59-0 Edicte: 2467 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
 8. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte de convocatòria pública per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
  Exercici: 2018 Bop: 38-0 Edicte: 1461 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte de convocatòria pública per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
 9. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
  Exercici: 2018 Bop: 35-0 Edicte: 1307 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
 10. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2017
  Exercici: 2017 Bop: 247-0 Edicte: 11042 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2017
Copyright © 2018 Ajuntament de Cervià de Ter.