AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona
 1. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2018
  Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4143 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2018
 2. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2019 Bop: 96-0 Edicte: 3844 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
 3. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2813 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
 4. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
  Exercici: 2019 Bop: 60-0 Edicte: 2151 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
 5. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
  Exercici: 2019 Bop: 32-0 Edicte: 971 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
 6. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió d'una plaça de personal laboral
  Exercici: 2019 Bop: 28-0 Edicte: 791 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió d'una plaça de personal laboral
 7. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització d'usos i obres de caràcter provisional
  Exercici: 2019 Bop: 23-0 Edicte: 565 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització d'usos i obres de caràcter provisional
 8. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització d'usos i obres de caràcter provisional
  Exercici: 2019 Bop: 23-0 Edicte: 564 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització d'usos i obres de caràcter provisional
 9. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització d'usos i obres de caràcter provisional
  Exercici: 2019 Bop: 23-0 Edicte: 562 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització d'usos i obres de caràcter provisional
 10. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10936 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Copyright © 2019 Ajuntament de Cervià de Ter.