AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona
 1. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del POUM
  Exercici: 2018 Bop: 171-0 Edicte: 7704 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del POUM
 2. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obra municipal
  Exercici: 2018 Bop: 160-0 Edicte: 7358 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obra municipal
 3. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
  Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5242 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
 4. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització d'usos i obres de caràcter provisional
  Exercici: 2018 Bop: 103-0 Edicte: 4566 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització d'usos i obres de caràcter provisional
 5. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
  Exercici: 2018 Bop: 59-0 Edicte: 2467 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
 6. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte de convocatòria pública per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
  Exercici: 2018 Bop: 38-0 Edicte: 1461 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte de convocatòria pública per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
 7. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
  Exercici: 2018 Bop: 35-0 Edicte: 1307 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
 8. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2017
  Exercici: 2017 Bop: 247-0 Edicte: 11042 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2017
 9. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2017 Bop: 199-0 Edicte: 8534 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
 10. AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
  Exercici: 2017 Bop: 135-0 Edicte: 6029 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Copyright © 2018 Ajuntament de Cervià de Ter.